فایل های دسته بندی علوم تربیتی

پاورپوینت فصل ششم کتاب تکنولوژی آموزشی (تجارب ملی و بین المللی کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه)

پاورپوینت فصل ششم کتاب تکنولوژی آموزشی (تجارب ملی و بین المللی کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش ویژه) نوشته وحیده علیپور، احمد فتح الهی و فتانه حسنی جعفری در قالب pptx و در حجم 48 اسلاید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تکنولوژی آموزشی (محور مطالعاتی و حرفه ای تکنولوژی آموزشی)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تکنولوژی آموزشی (محور مطالعاتی و حرفه ای تکنولوژی آموزشی، طراحی،توسعه یا تهیه وتولید،اجرا،مدیریت و ارزشیابی) نوشته وحیده علیپور، احمد فتح الهی و فتانه حسنی جعفری در قالب pptx و در حجم 145 اسلاید

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تکنولوژی آموزشی (جنبه های تکنولوژی آموزشی) نوشته وحیده علیپور

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تکنولوژی آموزشی (جنبه های تکنولوژی آموزشی) نوشته وحیده علیپور، احمد فتح الهی و فتانه حسنی جعفری در قالب pptx و در حجم 80 اسلاید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب تکنولوژی آموزشی (تاریخچه و سیر تحولی تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان)

پاورپوینت فصل سوم کتاب تکنولوژی آموزشی (تاریخچه و سیر تحولی تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان) نوشته وحیده علیپور، احمد فتح الهی و فتانه حسنی جعفری در قالب pptx و در حجم 52 اسلاید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب تکنولوژی آموزشی (فلسفه و ماهیت تکنولوژی آموزشی) نوشته وحیده علیپور

پاورپوینت فصل دوم کتاب تکنولوژی آموزشی (فلسفه و ماهیت تکنولوژی آموزشی) نوشته وحیده علیپور، احمد فتح الهی و فتانه حسنی جعفری در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید: بخشی از متن: فلسفه و ماهیت تکنولوژی آموزشی با توجه به نوع نگرش و تعریفی که از آن در مکاتب فلسفی و فکری معروف روان شناسی ارائه شده است

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب تکنولوژی آموزشی (مفاهیم اساسی درس تکنولوژی آموزشی) نوشته وحیده علیپور

پاورپوینت فصل اول کتاب تکنولوژی آموزشی (مفاهیم اساسی درس تکنولوژی آموزشی) نوشته وحیده علیپور، احمد فتح الهی و فتانه حسنی جعفری در قالب pptx و در حجم 31 اسلاید: بخشی از متن: تاریخچه پیدایش و تحول رشته تکنولوژی آموزشی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی (انگیزش و تأثیرات انتظارات بر عملکرد

پاورپوینت فصل دوم کتاب رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی (انگیزش و تأثیرات انتظارات بر عملکرد شغلی معلمان و سایر منابع انسانی سازمان) نوشته حمید ملکی و شهرام هاشم نیا انتشارات پیام نور در قالب pptx قابل ویرایش و در حجم 39 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش ششم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان (فصل اول و دوم)

پاورپوینت بخش ششم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان شامل فصل اول: نمونه هایی از تحلیل اهداف، محتوا و روش‌های یاددهی- یادگیری برنامه‌های درسی دوره ابتدایی و فصل دوم: بررسی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی از جنبه اهداف، تجربه های یادگیری و عمل در قالب pptx

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش پنجم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان (فصل اول و دوم)

پاورپوینت بخش پنجم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان شامل فصل اول: ارزشیابی برنامه های درسی و فصل دوم: نمونه هایی از ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برنامه های پیشرفت تحصیلی برنامه های درسی دوره ابتدایی در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش چهارم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان (فصل اول و دوم)

پاورپوینت بخش چهارم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان شامل فصل اول: راهبردهای یاددهی – یادگیری در برنامه های درسی و فصل دوم: نمونه هایی از راهبردهای یاددهی- یادگیری برنامه های درسی دوره ابتدایی در قالب pptx و در حجم 30 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بخش سوم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان (فصل اول و دوم)

پاورپوینت بخش سوم کتاب تحلیل برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران نوشته محمد نوریان شامل فصل اول: محتوای برنامه ی درسی و فصل دوم: نمونه ای از محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (ارزشیابی برنامه درسی) سعید طالبی

پاورپوینت فصل دهم کتاب اصول برنامه‌ ریزی درسی (ارزشیابی برنامه درسی) سعید طالبی، سعید مظلومیان، محمد حسن صیف انتشارات پیام نور در قالب pptx و در حجم 51 اسلاید:

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 119