فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انگیزش شغلی)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انگیزش شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: بخشی از متن: انگیزش شغلی انگیزش به چرایی رفتار انسان مربوط می شود. انگیزه شخص را به انجام عملی خاص و به روش معینی وا می دارد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (سازش شغلی)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (سازش شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: بخشی از متن: سازش شغلی سازش برگرفته از واژه سازگاری است که با بروز نیاز آغاز می شود و پس از ارضای آن پایان می یابد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انتخاب شغل و مشکلات آن)

پاورپوینت فصل ششم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انتخاب شغل و مشکلات آن) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید: بخشی از متن: انتخاب شغل و مشکلات آن انتخاب شغل فرایند پیچیده ای است که به عوامل زیادی بستگی دارد و با مشکلاتی نیز همراه است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (طرح ریزی شغلی)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (طرح ریزی شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 15 اسلاید: بخشی از متن: طرح ریزی شغلی یکی از نتایج مهم راهنمایی شغلی طرح ریزی شغلی می باشد. طرح ریزی شغلی فعالیت مشترک پویایی بین مراجع و مشاور است

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی در مدارس)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی در مدارس) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید: بخشی از متن: راهنمایی شغلی در مدارس با توسعه راهنمایی تحصیلی در مدارس کشور لزوم راهنمایی شغلی هر روز بیشتر از گذشته احساس می شود.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (کار در راهنمایی و مشاوره شغلی)

پاورپوینت فصل سوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (کار در راهنمایی و مشاوره شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: بخشی از متن: کار در راهنمایی و مشاوره شغلی جامعه برای ادامه حیات به کار و کارگر نیاز دارد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (اطلاعات شغلی)

پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (اطلاعات شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: بخشی از متن: اطلاعات شغلی یکی از وظایف راهنما یا مشاور شغلی آن است که به مراجع کمک کند تا خودش را بشناسد و با توجه به خصوصیات شخصی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی)

پاورپوینت فصل اول کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: بخشی از متن: راهنمایی شغلی کارایی و رضایت شغلی دو عامل مهم در توسعه جامعه صنعتی محسوب می شوند. بررسی جوامع صنعتی نشان می دهد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (خطاها و اختلالات ادراکی) نوشته محمود ایروانی

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (خطاها و اختلالات ادراکی) نوشته محمود ایروانی و محمد کریم خداپناهی در قالب pptx و در حجم 59 اسلاید: بخشی از متن: نظریه های خطای ادراکی یکی از مسائل مهم ادراک، که پس از صد سال پژوهش و صرف نیروی بسیار هنوز نتوانسته اند به درستی بیان کنند

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (عوامل مؤثر در ادراک) نوشته محمود ایروانی

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (عوامل مؤثر در ادراک) نوشته محمود ایروانی و محمد کریم خداپناهی در قالب pptx و در حجم 89 اسلاید: بخشی از متن: عوامل مؤثر در ادراک اگر ادراک را مکانیزم تنظیم کننده و انطباق دهنده اعمال آدمی در محیط زندگی بدانیم ، الزاماً از تمامی عناصر

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (پدیده های ادراکی) نوشته محمود ایروانی

پاورپوینت فصل دهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (پدیده های ادراکی) نوشته محمود ایروانی و محمد کریم خداپناهی در قالب pptx و در حجم 57 اسلاید: بخشی از متن: ادراک فضا، فاصله و عمق مفهوم فاصله و فضای ادراکی در علومی چون ریاضی، فیزیک و روان شناسی با ابعادی متفاوت بررسی می شود.

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (سازمان و تشکل ادراکی) نوشته محمود ایروانی

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (سازمان و تشکل ادراکی) نوشته محمود ایروانی و محمد کریم خداپناهی در قالب pptx و در حجم 52 اسلاید: بخشی از متن: سازمان و تشکل ادارکی چنین به نظر می رسد که انسان به گونه ای غیر فعال محیط اطراف خود و اشیای درون آن را ادراک می کند

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 885