فایل های دسته بندی کتاب

پاورپوینت فصل هشتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انگیزش شغلی)

پاورپوینت فصل هشتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انگیزش شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: بخشی از متن: انگیزش شغلی انگیزش به چرایی رفتار انسان مربوط می شود. انگیزه شخص را به انجام عملی خاص و به روش معینی وا می دارد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (سازش شغلی)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (سازش شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: بخشی از متن: سازش شغلی سازش برگرفته از واژه سازگاری است که با بروز نیاز آغاز می شود و پس از ارضای آن پایان می یابد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انتخاب شغل و مشکلات آن)

پاورپوینت فصل ششم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (انتخاب شغل و مشکلات آن) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید: بخشی از متن: انتخاب شغل و مشکلات آن انتخاب شغل فرایند پیچیده ای است که به عوامل زیادی بستگی دارد و با مشکلاتی نیز همراه است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (طرح ریزی شغلی)

پاورپوینت فصل پنجم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (طرح ریزی شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 15 اسلاید: بخشی از متن: طرح ریزی شغلی یکی از نتایج مهم راهنمایی شغلی طرح ریزی شغلی می باشد. طرح ریزی شغلی فعالیت مشترک پویایی بین مراجع و مشاور است

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی در مدارس)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی در مدارس) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید: بخشی از متن: راهنمایی شغلی در مدارس با توسعه راهنمایی تحصیلی در مدارس کشور لزوم راهنمایی شغلی هر روز بیشتر از گذشته احساس می شود.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (کار در راهنمایی و مشاوره شغلی)

پاورپوینت فصل سوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (کار در راهنمایی و مشاوره شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: بخشی از متن: کار در راهنمایی و مشاوره شغلی جامعه برای ادامه حیات به کار و کارگر نیاز دارد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (اطلاعات شغلی)

پاورپوینت فصل دوم کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (اطلاعات شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: بخشی از متن: اطلاعات شغلی یکی از وظایف راهنما یا مشاور شغلی آن است که به مراجع کمک کند تا خودش را بشناسد و با توجه به خصوصیات شخصی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی)

پاورپوینت فصل اول کتاب راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل (راهنمایی شغلی) نوشته عبدالله شفیع آبادی در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: بخشی از متن: راهنمایی شغلی کارایی و رضایت شغلی دو عامل مهم در توسعه جامعه صنعتی محسوب می شوند. بررسی جوامع صنعتی نشان می دهد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (خطاها و اختلالات ادراکی) نوشته محمود ایروانی

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (خطاها و اختلالات ادراکی) نوشته محمود ایروانی و محمد کریم خداپناهی در قالب pptx و در حجم 59 اسلاید: بخشی از متن: نظریه های خطای ادراکی یکی از مسائل مهم ادراک، که پس از صد سال پژوهش و صرف نیروی بسیار هنوز نتوانسته اند به درستی بیان کنند

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (عوامل مؤثر در ادراک) نوشته محمود ایروانی

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب روان شناسی احساس و ادراک (عوامل مؤثر در ادراک) نوشته محمود ایروانی و محمد کریم خداپناهی در قالب pptx و در حجم 89 اسلاید: بخشی از متن: عوامل مؤثر در ادراک اگر ادراک را مکانیزم تنظیم کننده و انطباق دهنده اعمال آدمی در محیط زندگی بدانیم ، الزاماً از تمامی عناصر

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات عملکردی و استانداردپودمان یک تا پنج درس دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار با جواب سال 1401

سوالات استاندارد سنجش عملکرد پودمان یک تا پنج درس دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار با جواب سال 1401 سوالات هر پودمان به تفکیک با جواب تشریحی می باشد برای هنرجویان فنی و شاخه تکمیل مهارت کاردانش .

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال عملکردی پودمان چهار درس صورت های مالی پایه دوازدهم حسابداری شاخه فنی با جواب سال 1402

سوال عملکردی پودمان چهار ( بستن حساب ها) درس صورت های مالی پایه دوازدهم حسابداری شاخه فنی با جواب سال 1402 شامل چهار مساله از محتوی کامل پودمان چهارم برای هنرجویان رشته حسابداری و تکمیل مهارت .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 2009