فایل های دسته بندی علوم اجتماعی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی ارزشیابی) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی ارزشیابی) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید: بخشی از متن: هر برنامه ی درسی در دو بخش ارزشیابی میشود ۱. ارزشیابی از برنامه ۲. ارزشیابی از جریان پیشرفت آموزش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی کاربرد وسایل کمک آموزشی)

پاورپوینت فصل ششم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی کاربرد وسایل کمک آموزشی) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 12 اسلاید: بخشی از متن: تعریف فن آوری آموزشی فن آوری آموزشی عبارت است از توسعه کاربرد و ارزشیابی سیستمها، فنون و مواد آموزشی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی طراحی تدریس) ایرج ساعی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی طراحی تدریس) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: بخشی از متن: طرح درس طرح درس عبارت است از برنامه ریزی و سازمان دادن به مجموعه ی فعالیتهایی که معلم در رابطه با هدف های آموزشی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (عمطالعات اجتماعی روشهای تدریس) ایرج ساعی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (عمطالعات اجتماعی روشهای تدریس) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 36 اسلاید: بخشی از متن: روشهای تدریس کتاب مطالعات اجتماعی روشهای تدریس را میتوان به طور کلی به دو گروه روشهای غیر فعال یا سنتی یا معلم محور و روشهای فعال

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی مبانی، اهداف و اصول) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل سوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی مبانی، اهداف و اصول) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید: بخشی از متن: مبانی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی مبتنی بر سه مبنای اجتماعی روان شناختی و فلسفی است که در زیر به آنها اشاره میشود.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (مطالعات اجتماعی مفاهیم و تعاریف) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل دوم کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (مطالعات اجتماعی؛ مفاهیم و تعاریف) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: بخشی از متن: تعریف مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی به بررسی جامعه ی بشری از طریق جست و جوی نظام وار پدیدههای اجتماعی می پردازد.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش مطالعات اجتماعی (علوم اجتماعی و آموزش مطالعات اجتماعی) نوشته ایرج ساعی

پاورپوینت فصل اول کتاب آموزش مطالعات اجتماعی در دوره ابتدایی (علوم اجتماعی و آموزش مطالعات اجتماعی) نوشته ایرج ساعی ارسی در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید: بخشی از متن: چیستی علوم اجتماعی ابتدا باید بدانیم علم یا دانش (Science)یعنی چه؟ و سپس به یکی از شاخههای بزرگ آن که علوم اجتماعی است می پردازیم

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب جرم شناسی پیشگیری (محدودیت های حقوق بشری پیشگیری از جرم)

پاورپوینت فصل چهارم کتاب جرم شناسی پیشگیری (محدودیت های حقوق بشری پیشگیری از جرم) نوشته شهرام ابراهیمی (جلد اول) در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید: بخشی از متن: مباحث طرح شده در فصل محدودیت های حقوق بشری پیشگیری از جرم؛مبحث اول: تعهد به ...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب جرم شناسی پیشگیری (پیشگیری وضعی از جرم)

پاورپوینت فصل سوم کتاب جرم شناسی پیشگیری (پیشگیری وضعی از جرم) نوشته شهرام ابراهیمی (جلد اول) در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: بخشی از متن: پیشگیری وضعی از جرم:مسکن و موقت؛ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص ( که اح...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب جرم شناسی پیشگیری (پیشگیری اجتماعی)

پاورپوینت فصل دوم کتاب جرم شناسی پیشگیری (پیشگیری اجتماعی) نوشته شهرام ابراهیمی (جلد اول) در قالب pptx و در حجم 31 اسلاید: بخشی از متن: در آموزه های جرم شناسی سه شکل از پیشگیری مطرح شده است تحت عنوان: پیشگیری اجتماعی. پیشگیری...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول کتاب جرم شناسی پیشگیری (مفاهیم عمومی پیشگیری)

پاورپوینت فصل اول کتاب جرم شناسی پیشگیری (مفاهیم عمومی پیشگیری) نوشته شهرام ابراهیمی (جلد اول) در قالب pptx و در حجم 32 اسلاید: بخشی از متن: جرم شناسی پیشگیری: تعریف و خاستگاه از نیمه دوم قرن 19، بررسی علمی پدیده مجرمانه تحت عنوان...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامعه شناسی دربازاریابی با رویکرد شناخت وبخش بندی مشتریان دربازارهای داخلی و بین المللی

جامعه شناسی را می‌توان علمی دانست که به مطالعه تعامل انسان‌ها با یکدیگر می‌پردازد. در واقع زمانی که ما به مطالعه رفتار انسان‌ها (فردی و گروهی) با یکدیگر بپردازیم به جامعه شناسی می‌رسیم.

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 57